Metric books of the Estonian Orthodox Holy Cross Church (Krestovozdvizhenskaya Church) in Kronstadt city and of the Latvian congregation at the Lavra Nadvorotnaya Skorbyashchenskay church 1912